TÄVLINGSKALENDER KCV 2022

Observera att rödmarkerade datum har ändrats efter att foldern skapades

KCV 1
Team13
23-24 april

KCV2
Borås
30 April – 1 Maj

KCV 3
Lidköping
21-22 maj

KCV4
Skövde
11-12 Juni

KCV 5
Uddevalla
17-18 september