GDPR

Den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, har framtagits gemensamt av medlemsländerna inom EU. En sammanfattande redogörelse följer.

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), innehåller regler om hur personuppgifter ska behandlas. Syftet med förordningen är att ge privatpersoner en starkare rätt att förfoga över sina personuppgifter. GDPR gäller både företag, myndigheter, ideella organisationer och föreningar. Vi berörs således av nämnda förordning. Därför är det viktigt att vi klargör vilka uppgifter som samlas in, hur de används och av vem. För en ideell förening finns krav på samtycke för att samla in personuppgifter och skyldighet att ange vad uppgifterna ska användas till. Vi möter detta krav med följande text som ska framgå i formulär gällande medlemsansökan.

”När du registrerar dig till en tävling samtycker du till att dina personuppgifter sparas i tävlingsregistret. Tävlingsregistret hanteras av respektive klubb inom KCV. Personuppgifterna används enbart till tävling”.

En förening är inte skyldig att lämna ut personuppgifter till en medlem som begär det. Däremot har den registrerade rätt att få ett registerutdrag över vilka uppgifter som finns registrerade om individen själv.

KCV kommer att publicera tävlingsresultat på internet. Om publicering inte skall ske krävs att individen ansöker om det särskilt.

Bl a följande uppgifter sparar vi i tävlingsregistret:
•Namn
•Adress, postnummer och ort
•Telefonnummer
•E-postadress
•Klass
•Resultat
•Ev bestraffningar
•Tillåtelse av medlemsutskick

Vi sprider inga personuppgifter som kan användas i kommersiellt syfte.
Vi sprider inga personuppgifter till andra medlemmar utan särskilt medgivande.
Vi sprider inga personuppgifter på internet utan särskilt medgivande.
Medlem har rätt att på begäran ta del av sina egna uppgifter enligt ovanstående.

Begäran av registerutdrag
Enligt dina rättigheter enligt GDPR har du som medlem rätt att få ett registerutdrag. Mall för detta finns här;

http://media.kcv.nu/2020/04/KCV-mall-for-formular-for-begar-av-registerutdrag.pdf

Dokumentet skall skrivas under av dig som begär utdrag och lämnas till någon ansvarig i KCV, se Kontakt.

OM KAKOR (”Cookies”)

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor (cookies) få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av dessa. Besökaren ska också kunna lämna sitt samtycke till att cookies används.

Den här webbplatsen innehåller cookies. Cookies används för att hålla reda på användarspecifik information för dig som besökare eller inloggad, så att webbplatsen ska fungera korrekt.

Det finns även tredjepartstjänster inom KCV.NU som använder Cookies. Dessa är tjänsten Facebook samt Google Analytics.

Google Analytics från Google,
används som analysverktyg i syfte att utvärdera besöksstatistik. Men när besöksstatistiken skickas till Google är den anonymiserar.

Facebook – används för att möjliggöra att gilla och dela innehåll. För mer info: https://www.facebook.com/help/cookies

Vill du inte acceptera cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar lagring av cookies, eller informerar dig varje gång det begärs att få lagra en cookies. Genom webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.