Slutinstruktioner, tidsschema, löpande resultat hittar du på scorit.se Löpande sammanställning av ställningen i KCV 2020 hittar här;